รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
น้ำตกนางรอง
เขื่อนขุนด่านปราการชล
facebook
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
คลินิคศูนย์ข้อมูล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
   
 
 
การเผยแพร่พระราชกรณียกิจของทุกพระองค์
 
 
     
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
 
 
 
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการนต์
 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
 แจ้งเวียนอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่...
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบเกีนรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต
 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์Websiteกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
 ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแ...
 ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.คัพ
 ประชาสัมพันธ์สำหรับให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘
 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ
 
 
  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ.สามแถว-บ.ชะวากยาว , บ.โปร่งกาด-ไทรย้อย , ไชย์เสนีย์พัฒน...
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๖ ต.เขาเพิ่ม เชื่อมต.บ้านพริก อ.บ้านน...
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเขาล้อม หมู่ที่ ๗ ต.เขาเพิ่ม เชื่อมต.บ้านพริก อ.บ้านนา...
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลอง ๓๒ หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา เชื่อมต.โพธิ์...
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคลอง ๓๐ หมู่ที่ ๖ ต.ทองหลาง เชื่อมต.อาษา อ.บ้านนา จ.นค...
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโรงช้าง หมู่ที่ ๕ ต.ป่าขะ เชื่อมต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ....
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพิกุลแก้ว-บ้านคลอง ๓๑ ต.พิกุลออก เช...
 
 
 
 
10 เม.ย. 2558
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1,รุ่นที่ 2,รุ่นที่ 3,รุ่นที่ 3/1,รุ่นที่ 4,รุ่นที่ 4/1,รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 5/1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10 เม.ย. 2558
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
10 เม.ย. 2558
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558
10 เม.ย. 2558
การป้องกันอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชน กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน
 
   
 
 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพีวิทยา) ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ครั้งที่ 1/2558 วุฒิ ป.ตรี ป.โท รวม 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อยุธยา)เขต 2 (ชลบุรี) เขต 3 (ภาคกลาง) รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จังหวัดต่างๆ จำนวนรวม 321 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-30 เมษายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 43 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-27 เมษายน พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 1,273 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 เมษายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน 134 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล จำนวน 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นข้าราชการตำแหน่ง นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 27 อัตรา นายทหารประทวน จำนวน 109 อัตรา รวม 136 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 16 เมษายน พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 - 28 เมษายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาค ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ทุกเขตพื้นที่ที่เปิดสอบแล้ว 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานความคืบหน้าท้องถิ่น ล่าสุดคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน อบจ./เทศบาล/อบต. พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวนรวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือขออนุมัติอัตรากำลังเพิ่มให้กรมการปกครองเพื่อรองรับภากิจของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และส่วนราชการอื่นที่ไม่มีหน่วยงานในระดับอำเภอ อนุมัติเพิ่ม ตำแหน่งบรรจุรับราชการ กว่า 2,523 อัตรา เตรียมเปิดสอบเร็วๆนี้  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 180 คน ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3-4-5 และสำนักการพิมพ์ จำนวน 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-27 เมษายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสำนักงานฯ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ม.3-ปริญญาโท หลายอัตรา สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท TOT-OS รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานด้านช่าง ไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ่านวน 22 คน และไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จ่านวน 278 คน รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานบริการ พนักงานต้อนรับ จำนวน 280 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่สถานีเดินรถขนส่ง จำกัด ทั่วประเทศทุกวัน 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งนโยบายหาและคัดเลือกบุคคลรับราชการเป็นตำรวจองประจำการ "ตำรวจเกณฑ์" เลื่อนเป็น ประมาณเดือนพฤษภาคม 2559  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว751 หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารกรุงเทพ รับสมัคร Relationship Officer-SME ประจำพื้นที่ ชลบุรี,สระแก้ว,นครราชสีมา,นครปฐม,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,ภูเก็ต 
 
   
 
 
  โปรโมชั่นตอนรับสงกรานต์   (อ่าน : 5,ตอบ : 1)
  อยากมีรายได้เพิ่ม   (อ่าน : 17,ตอบ : 4)
  Router 3G ราคาพิเศษ   (อ่าน : 163,ตอบ : 0)
  ช่วยปรับปรุงสนามบอล   (อ่าน : 135,ตอบ : 0)
  ทริค! การซื้อประกันภัยรถยนต์ หรือ ต่อประกันรถยนต์ ประกันรถเก๋ง   (อ่าน : 179,ตอบ : 0)
   
 
       
 
 
 
 

ชำแหละคำเตือนร่างรธน. ประชามติส่อแท้งก่อนท้อง

โพลชี้พรรคฝ่ายค้านนำเลือกตั้งอังกฤษ

ล้างตลาดไท-สี่มุมเมืองตม.จัดหนักแรงงานต่างด้าวผิดกม.

Poll ชี้ ?คอนเซอร์เวทีฟส์? ยังเป็นต่อ ?เลเบอร์? ก่อนถึงศึกเลือกตั้งใหญ่เมืองผู้ดี 7 พ.ค.

โ€˜อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์โ€™ แม่ทัพประมงไทย!! กับชีวิต โ€˜ลูกเรือแดนอิเหนาโ€™

"มาร์ค" แอ่วเชียงใหม่ เยือนถิ่น "ปู" โล่ง! ไร้กลุ่มต้าน

นกป่าสัปดาห์ละตัว : นกปากนกแก้วอกลาย

พท. แนะรัฐใจกว้าง "บก.ลายจุด" ขายข้าว ขออย่ามองทุกเรื่องเป็นการเมือง

 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
     
           
  1  
Protect The King   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กรมสรรพากร   กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   กรมบัญชีกลาง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สำนักงบประมาณ   สมาคมพนักงานส่วนตำบล  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมทางหลวง
  หน้าแรก | ทะเบียนพานิชย์ | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบจ.| แผนผังเว็บไซต์ © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก   
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก  ถนนสายมัฆวานรังสรรค์-แยก จปร. หมู่ที่ 3 ต.พรหมณี   อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ 037-307100 โทรสาร 037-307127 E-mail : khonyoks@khonyok.go.th
       การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6