รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
น้ำตกนางรอง
เขื่อนขุนด่านปราการชล
facebook
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
คลินิคศูนย์ข้อมูล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
   
 
 
การเผยแพร่พระราชกรณียกิจของทุกพระองค์
 
 
     
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
 
 
 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบเกีนรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต
 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์Websiteกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
 ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแ...
 ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.คัพ
 ประชาสัมพันธ์สำหรับให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘
 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ
 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุพิ...
 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 ประกาศ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นข้ารา...
 
 
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ.สามแถว-บ.ชะวากยาว , บ.โปร่งกาด-ไทรย้อย , ไชย์เสนีย์พัฒน...
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๖ ต.เขาเพิ่ม เชื่อมต.บ้านพริก อ.บ้านน...
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเขาล้อม หมู่ที่ ๗ ต.เขาเพิ่ม เชื่อมต.บ้านพริก อ.บ้านนา...
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลอง ๓๒ หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา เชื่อมต.โพธิ์...
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคลอง ๓๐ หมู่ที่ ๖ ต.ทองหลาง เชื่อมต.อาษา อ.บ้านนา จ.นค...
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโรงช้าง หมู่ที่ ๕ ต.ป่าขะ เชื่อมต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ....
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพิกุลแก้ว-บ้านคลอง ๓๑ ต.พิกุลออก เช...
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังไทร-บ้านคลองกระโดน หมู่ที่ ๓ ต.ศ...
 
 
 
 
 
   
 
 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 16 เมษายน พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท TOT-OS รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานด้านช่าง ไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ่านวน 22 คน และไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จ่านวน 278 คน รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสำนักงานฯ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานกลุ่มปฏิบัติการในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 6 ตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม -16 เมษายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานความคืบหน้าท้องถิ่น ล่าสุดคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน อบจ./เทศบาล/อบต. พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. ประกาศ ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง ก.พ.ประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบ ก.พ.แต่ละครั้งต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 150 วัน 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในหน่วยงานส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภูมิภาคสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศ จำนวน 158 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายหาและคัดเลือกบุคคลรับราชการเป็นตำรวจองประจำการ "ตำรวจเกณฑ์" เบื้องต้นต้องการกำลังพลประมาณ 5000 - 10000 คน ประมาณเดือนพฤษภาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-27 มีนาคม พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ จำนวนรวม 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 มีนาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ. ทยอยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 อย่างเป็นทางการ 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานความคืบหน้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเรื่อง มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ระดับ 1 - 4 สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มีนาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเตรียมความพร้อม บัญชีที่ต้องการ ข้อมูลตำแหน่งว่าง สาขาวิชาเอก ของ สพท.ที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว751 หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ จำนวนรวม 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-27 มีนาคม พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 6 เมษายน พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ม.3-ปริญญาโท หลายอัตรา สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-30 มีนาคม พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ. 2558  
 
   
 
 
  เลือกได้ตามสบาย   (อ่าน : 1,ตอบ : 0)
  ไม่ใช่เกมแต่เป็นการพนัน   (อ่าน : 1,ตอบ : 0)
  ไม่มีทางผิดหวัง   (อ่าน : 1,ตอบ : 0)
  Router 3G ราคาพิเศษ   (อ่าน : 151,ตอบ : 0)
  ช่วยปรับปรุงสนามบอล   (อ่าน : 119,ตอบ : 0)
   
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
     
           
  1  
Protect The King   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กรมสรรพากร   กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   กรมบัญชีกลาง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สำนักงบประมาณ   สมาคมพนักงานส่วนตำบล  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมทางหลวง
  หน้าแรก | ทะเบียนพานิชย์ | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบจ.| แผนผังเว็บไซต์ © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก   
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก  ถนนสายมัฆวานรังสรรค์-แยก จปร. หมู่ที่ 3 ต.พรหมณี   อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ 037-307100 โทรสาร 037-307127 E-mail : khonyoks@khonyok.go.th
       การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6