รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
น้ำตกนางรอง
เขื่อนขุนด่านปราการชล
facebook
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
คลินิคศูนย์ข้อมูล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
   
 
 
การเผยแพร่พระราชกรณียกิจของทุกพระองค์
 
 
 
     
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
 
 
 
 ประชาสัมพันธ์ การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะ...
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อตำแหน่งในระดับสูงสำห...
 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
 การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอ...
 ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.นครนายกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริห...
 ประกาศกรมชลประทาน ขอให้เกษตรกรชะลอการเพราะปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่...
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ๒๐๑๒ (MERS-COV)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนากีฬาเด่นเพื่อความเป็นเลิศจังหวัดนครนายก ประจำปี ๒...
 
 
  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘
  ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน ๒ โครงการ
  ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
  ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองละว้าและคลองห้วยถ่าน หมู่ที่ ๑ ต.ศรีกระอาง อ.บ...
  ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองใหม่-วัดเลขธรรมกิตต์ ต.บางอ้อ อ.บ้านนา ...
  ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศาลเจ้า-บ้านคลองห้า ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี ...
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาย จำนวน ๒๕ หลัง (ต.บึงศาล จำนวน ๑๗ หลัง ต.คลองใหญ่ จำนวน ๗ ห...
 
 
 
 
29 ก.ค. 2558
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29 ก.ค. 2558
แจ้งยกเลิกบัญชีรายละเอียดประกอบการอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงและสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
29 ก.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7
[บัญชีรายชื่อ]
29 ก.ค. 2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
 
   
 
 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 59 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 สิงหาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) จำนวน 35 กลุ่มวิชา 375 อัตรา สมัครสอบ 10-17 สิงหาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทํางาน จํานวน 208 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-31 สิงหาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็นข้าราชการตำรวจฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รร.นรต. ตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 28 ตำแหน่ง 79 อัตรา สำรอง 59 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 สิงหาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2558 ทั้ง ช ญ จำนวน 15 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-27 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 สิงหาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1-4) ตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา (วุฒิ ม.6/ปวช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน อบจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 สิงหาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 15 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน สพฐ.กำลังขาดครู จำนวน 8,000 อัตรา คาดว่าเปิดรับสมัครสอบประมาณเดือนกันยายนนี้  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน อบต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 ตำแหน่ง 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบต.แม่คะตวน จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ) จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นายช่างเทคนิค,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหน่วยงานส่วนกลาง ประจำปี 2558 จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม - 14 สิงหาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับข้าราชการ จำนวน 10 อัตรา (ไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก. ก.พ.)ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการปกครอง เตรียมเปิดสอบ ตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวน 2,523 อัตรา ทั่วประเทศ  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 13 ตำแหน่ง 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการ ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กันยายน 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ของบจ้างครูและบุคลากรธุรการ 87 ล้านบาท ขอกรอบพนักงานราชการ 7,455 คน 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 21 ตำแหน่ง 251 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
 
   
 
 
  ขออนุญาติฝากร้านจำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก-ส่ง   (อ่าน : 67,ตอบ : 0)
  ร้องเรียนหัวหน้า เพชร เมืองพุทธ   (อ่าน : 90,ตอบ : 1)
  แผนที่ กสท นครนายก   (อ่าน : 85,ตอบ : 0)
  Router 3G ราคาพิเศษ   (อ่าน : 216,ตอบ : 0)
  ช่วยปรับปรุงสนามบอล   (อ่าน : 171,ตอบ : 0)
   
 
       
 
 
 
 

พรรคซูจีเลี่ยงส่งสมาชิกแกนนำนักศึกษารุ่น 88 ชื่อดังลงเลือกตั้งพม่า

เขย่าเก้าอี้เจ้าอาวาส"ธัมมชโย" ชาวเน็ตล่าชื่อจี้"บิ๊กตู่"หนุนรื้อคดี

โ€ฒกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญโ€ฒ ไปพม่า3คืน4วันไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เมื่อ"สุเทพ"คัมแบ็กจับตา"โรดแม็พ"เคลื่อน?

สุเทพ เทือกสุบรรณ "ชี้ทิศให้ทางไทย"อีกครั้ง : โดย การ์ตอง

ยุติการตีพิมพ์ Viva Friday: สิทธิในการจบชีวิต กับความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างหลัง

"มาร์ค"จี้คสช.ยึดโรดแมป ยัน กปปส.ไม่เกี่ยวปชป.

"ประยุทธ์"พอใจ!!ซ้อม"ปั่นเพื่อแม่" ขอดูแลตัวเองอย่าป่วยก่อนวันจริง

 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
     
           
  2  
Protect The King   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กรมสรรพากร   กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   กรมบัญชีกลาง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สำนักงบประมาณ   สมาคมพนักงานส่วนตำบล  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมทางหลวง
  หน้าแรก | ทะเบียนพานิชย์ | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบจ.| แผนผังเว็บไซต์ © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก   
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก  ถนนสายมัฆวานรังสรรค์-แยก จปร. หมู่ที่ 3 ต.พรหมณี   อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ 037-307100 โทรสาร 037-307127 E-mail : khonyoks@khonyok.go.th
       การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6