รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
น้ำตกนางรอง
เขื่อนขุนด่านปราการชล
facebook
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
คลินิคศูนย์ข้อมูล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
   
 
 
การเผยแพร่พระราชกรณียกิจของทุกพระองค์
 
 
     
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
 
 
 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา๔แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ...
 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้ประกอบการค้าน้ำมันฯ ปีป...
 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้ประกอบการค้าน้ำมันฯ และ...
 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อก...
 ประกาศขอเชิญเยาวชนในจังหวัดนครนายกที่มีความสามารถในด้านกีฬาฟุตบอลคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนากีฬาเด่...
 ประชาสัมพันธ์ การรายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก...
 ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม...
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
  สอบราคาจ้างเหมาป้องกันสิ่งปลูกสร้างสนามหญ้าเทียม สนามกีฬากลางจังหวัดนครนายก (สนามกีฬาถ่ายโอน) องค์กา...
  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ.สามแถว-บ.ชะวากยาว , บ.โปร่งกาด-ไทรย้อย , ไชย์เสนีย์พัฒน...
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๖ ต.เขาเพิ่ม เชื่อมต.บ้านพริก อ.บ้านน...
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเขาล้อม หมู่ที่ ๗ ต.เขาเพิ่ม เชื่อมต.บ้านพริก อ.บ้านนา...
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลอง ๓๒ หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา เชื่อมต.โพธิ์...
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคลอง ๓๐ หมู่ที่ ๖ ต.ทองหลาง เชื่อมต.อาษา อ.บ้านนา จ.นค...
 
 
 
 
29 พ.ค. 2558
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
29 พ.ค. 2558
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
29 พ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2)
29 พ.ค. 2558
การตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
   
 
 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคล วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ไม่จำกัดอัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสำนักงาน กศนทั่วประเทศ จำนวน 3 ตำแหน่ง 59 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-26 มิถุนายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำแหน่ง หัวหน้างาน (สัญญา) หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม -15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มิถุนายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ.ของบ 2559 จ้าง "ธุรการโรงเรียน" เพิ่ม 3,000 อัตรา ทั่วประเทศ  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานก อบต. จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15 แห่ง เตรียมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ 109 อัตรา 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 153 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มิถุนายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นราชการ จำนวน 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ෶ 2 มิถุนายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง 136 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ รับสมัครงาน จำนวน 11 ตำแหน่ง 72 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-22 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถานธนานุบาลของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 - 1 มิถุนายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ෶ 15 มิถุนายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม -10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 วิชาเอก 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ෶ 25 พฤษภาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม- 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตั้งแต่วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1906 หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ. ป่วนบรรจุครูผู้ช่วยไม่มีตั๋วครู  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ประกาศการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฎิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการคุรุสภา เขตมัธยมศึกษา 42 เขต และเขตกรุงเทพมหานคร 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานคณะกรรมการคุรุสภา ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษาของสถาบัน 48 แห่ง 53 หลักสูตร รายชื่อสถาบันที่รับรอง ประจำปีการศึกษา 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย เปิดจองที่นั่งสอบหลักสูตรพาณิชย์นาวี รอบ 2 ปีการศึกษา 2558 อายุ 18-36 ปี ตั้งแต่วันนี้ - 23 มิถุนายน 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้านครหลวงรับสมัครพนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 39 คุณวุฒิ หลายตำแหน่ง 296 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.โท ตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือขออนุมัติอัตรากำลังเพิ่มให้กรมการปกครองเพื่อรองรับภากิจของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และส่วนราชการอื่นที่ไม่มีหน่วยงานในระดับอำเภอ อนุมัติเพิ่ม ตำแหน่งบรรจุรับราชการ กว่า 2,523 อัตรา เตรียมเปิดสอบเร็วๆนี้  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเขตพื้นที่ ประกาศผลสอบ ภาค ค การสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง มัณฑนากร ตั้งแต่วันที่ 2-12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ นักวิชาการทรัพธรณีวิทยาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม- 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานศาลปกครอง รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพฐ. เขตพื้นที่ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค การสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และด้านนิติกร ถึง 31 พฤษภาคม 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 
   
 
 
  ขออนุญาติฝากร้านจำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก-ส่ง   (อ่าน : 4,ตอบ : 0)
  ร้องเรียนหัวหน้า เพชร เมืองพุทธ   (อ่าน : 20,ตอบ : 1)
  แผนที่ กสท นครนายก   (อ่าน : 18,ตอบ : 0)
  Router 3G ราคาพิเศษ   (อ่าน : 189,ตอบ : 0)
  ช่วยปรับปรุงสนามบอล   (อ่าน : 150,ตอบ : 0)
   
 
       
 
 
 
 

?มาร์ติน โอ?มอลลีย์? อดีตผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์ประกาศชิงเก้าอี้ ?ตัวแทนพรรคเดโมแครต? ในศึกเลือกตั้งปธน.2016

เอา-ไม่เอา ส.ว.สรรหา รอ 5 ปี แก้รธน. ปลดล็อก หรือ ติดบ่วง

รับได้ก็รับ รับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับ!"บวรศักดิ์"เขียนรธน.เอาใจปชช.ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

เฮ! ครม.อนุมัติงบพันล้านขยายถนน 4 เลน ตาก-เเม่สอด

1,000อุ๋ย : คอลัมน์ สถานีคิดเลขที่12 โดย จำลอง ดอกปิก

ถูกถอดถอนรอบ2 ได้อีก! งานเข้า"ยิ่งลักษณ์" รองประธาน สนช.ยัน ต่างกรรมต่างวาระ

ยึดทรัพย์

บิ๊กหยิมทุ่มสุดตัวพานายด่านไปชปล.

 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
     
           
  1  
Protect The King   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กรมสรรพากร   กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   กรมบัญชีกลาง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สำนักงบประมาณ   สมาคมพนักงานส่วนตำบล  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมทางหลวง
  หน้าแรก | ทะเบียนพานิชย์ | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบจ.| แผนผังเว็บไซต์ © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก   
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก  ถนนสายมัฆวานรังสรรค์-แยก จปร. หมู่ที่ 3 ต.พรหมณี   อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ 037-307100 โทรสาร 037-307127 E-mail : khonyoks@khonyok.go.th
       การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6