สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้